Blogimerkintöjä

Kriteerit netti lainan saamiselle?

Kuten jokaiseen lainaan, myös netissä tarjottaviin lainoihin sisältyy omat kriteerinsä, jotka hakijan pitää täyttää. Vasta näiden täytyttyä voi hakija saada hyväksytyn päätöksen lainalle. Eri luottolaitokset määrittävät kuitenkin itse kriteereitään ja vaikka jotkut kriteerit on lain määrittelemiä ja yhteisiä kaikille, on eroavaisuuksiakin paljon. Nämä on kuitenkin helppo saada selville suoraan tarjoajan omilta nettisivuilta, ja hakukoneilla voidaan listata sellaiset tarjoajat, jotka myöntävät rahaa tietyn tyyppiselle hakijalle.

Kun lainaa myönnetään, tuli se sitten pankista tai muulta luottolaitokselta, ottaa lainan antaja aina riskin siitä, ettei rahoja saadakaan takaisin. Tämän riskin takia käytetään esimerkiksi korkomarginaalia, jossa lainan antaja hyötyy antamastaan lainasta. Useissa netin lainoissa korko voi olla samalla tasolla, eikä siihen vaikuta esimerkiksi asiakkaan luotettavuus. Hakijat käydään kuitenkin läpi sekä pankeissa että rahoituslaitoksissa ja selvästi epäluotettavat hakijat hylätään heti. Näin lainan antava taho ei joudu pelkäämään liian suurista menetyksistä omissa varoissaan.

Vaikka kriteerit siis vaihtelevat on olemassa sellaisia kriteereitä, jotka ovat tyypillisempiä. Se mikä on tärkein tekijä milläkin tarjoajalla vaihtelee, samoin kuin se, kuinka paljon niihin kiinnitetään huomiota.

1. Luottotiedot

Luottotiedot on yksi tärkeimmistä asioista, mikä huomioidaan lainan haussa. Tarjoajan on tietenkin oltava varma että lainaaja pystyy maksamaan lainan korkoineen takaisin ja jos luottotiedot eivät ole kunnossa, voi se olla ongelma. Luottotiedot kertovat luoton tarjoajalle että hakija on huolehtinut asiansa kunnolla, kun taas merkintä kertoo että maksuja on laiminlyöty, eikä niistä ole pidetty kunnolla huolta. Lainaa heti tilille on mahdollista saada ilman luottotietoja, mutta se tulee olemaan hankalampaa kuin lainan saaminen puhtailla tiedoilla.

2. Ikä

Kaikki pankit asettavat vähimmäisiän, mikä täytyy lain mukaan olla vähintään 18 vuotta, eli täysi – ikäisyys. Täysi – ikäisyys ei kuitenkaan tarkoita että laina myönnetään iänkään puolesta heti, vaan luottolaitos voi määritellä oman ikärajan. Useimmin tämä on 21 – 25 ikävuoden välillä ja tämä johtuu siitä, että vanhempien hakijoiden ajatellaan olevan luotettavampia ja todennäköisesti omaavan paremman tulotason kuin vasta täysi – ikäiseksi tulleilla. Samalla myös vanhempi hakija on joutunut hoitamaan talouttaan itsenäisesti pidempään, jolloin luottotietojen puhtaus kertoo siitä, että asiat on hoidettu siihen asti moitteetta.

3. Tulot

Säännölliset kuukausitulot ovat myöskin iso tekijä useimmissa haku prosesseissa, sillä tietenkin lainan tarjoaja haluaa varmistua siitä, että hakija pystyy todella maksamaan tuloillaan lainan kuukausittaiset kulut ja korot. Tulojen määrän huomioiminen riippuu myös siitä, kuinka suurta lainaa ollaan hakemassa ja minkälaisilla ehdoilla. Varsinkin isommissa lainoissa on pystyttävä osoittamaan että kuukausittaiset tulot ovat vakaat ja tarpeeksi suuret kattamaan lainanlyhennykset ja korot.

4. Asunto

Tämä ei toki ole mistään kohtaa tarpeellista pienten lainojen kohdalla, mutta jos haetaan suurta lainaa heti tai suurta kulutusluottoa, voi omasta asunnosta olla paljon hyötyä. Oma asunto tarkoittaa lainan tarjoajalle, että lainan hakija on pystynyt pitämään taloudellisen tilanteen sillä tasolla, että sai ostettua asunnon ja hoitamaan maksut ajallaan. Lähes mikään muu ei ole yhtä merkittävä luoton takaaja, sillä asunto kertoo myös pitkäaikaisesta sitoomuksesta.

*REKLAAMI

Nämä ovat siis yleisimmät vaatimukset lainalle, vaikkakin asunto koskee lähinnä suuria lainoja. Lisäksi eri tarjoajat voivat asettaa omia ehtojaan lainoille, sillä tarjoajilla on lähes vapaat kädet näiden suhteen. Ne voivat myös päättää lainata työttömille, tai luottotiedot menettäneelle henkilölle, joten jos halutaan missä tahansa tilanteessa lainaa heti tilille, on se mahdollista kun vaan täytetään muut ehdot jotka hakijalle laitetaan.

UUTISET JA TARJOUKSET

Tilauksellasi suostut vastaanottamaan uutisia ja tarjouksia meiltä ja kumppaneilta.

REKLAAMI