Blogimerkintöjä

Mikä on bullet laina?

Olet ehkä kuullut termin bullet-laina ja ihmetellyt, mikä se oikeastaan on. Bullet-lainat eli kertalyhennyslainat eivät ole niitä kaikkein yleisempiä yksityishenkilöiden lainoja, mutta joissakin tilanteissa ne voivat olla hyvä vaihtoehto perinteiselle, kuukausittain lyhennettävälle lainalle. Sijoittajat ja yritykset ovat käyttäneet kertalyhenteisiä lainoja jo pitkään, mutta nykyisin kertalyhenteiset lainat ovat tulossa myös tavallisten yksityisasiakkaiden, ensisijaisesti senioriasiakkaiden, lainatarjoomaan hyvänä vaihtoehtona erilaisiin rahoitustarpeisiin.

Bullet-laina on siis suomalaiselta nimeltään kertalyhennyslaina tai kertamaksulaina, ja nimensä mukaisesti se maksetaan pois kerralla, kun sovittu laina-aika on päättynyt. Kun perinteistä lainaa lyhennetään tasaiseen tahtiin kuukausittain, kunnes se on kokonaan maksettu, maksetaan kertalyhennyslaina yhdellä kerralla kokonaisuudessaan. Takaisinmaksupäivä on usein sovittu muutaman vuoden, tyypillisesti 5-10 vuoden, päähän.

Vaikka bullet-lainasta ei laina-aikana maksetakaan lyhennyksiä, maksaa lainanottaja kuitenkin lainasta jatkuvasti korkoa lainanantajalle. Joissain tapauksissa lainalle on sovittu nollakorko, jolloin lainaa kutsutaan nollakuponkilainaksi. Tämä on kuitenkin melko poikkeuksellista, sillä tällainen lainaaminen ei ole lainanantajalle kovin tuottoisaa toimintaa.

Millaisiin tilanteisiin bullet-laina sopii?

Bullet-laina sopii tilanteisiin, joissa lainanottaja hakee väliaikaista rahoitusta ja haluaa minimoida kulunsa laina-aikana. Lainaa otetaan usein erilaista sijoitustoimintaa varten, jolloin sijoittaja voi kulujen minimoinnin lisäksi maksimoida sijoittamiseen käytetyt varat ja sitä kautta saamansa tuoton. Esimerkiksi sijoitusasunnon ostaminen on tyypillinen bullet-luoton sijoituskohde.

Kun sijoittaja ostaa bullet-lainalla asunnon ja laittaa sen vuokralle, on hänellä paitsi asunto, myös käytettävissään tasainen vuokratulo. Ostettu asunto toimii lainan vakuutena, ja samanaikaisesti vuokratulon voi sijoittaa tuottavasti muihin sijoitusinstrumentteihin, ja hakea suurempaa tuottoa. Laina-ajan lopussa laina maksetaan joko sijoitetuilla vuokratuloilla kerrytetyillä varoilla tai myymällä asunto.

Paitsi yksityisille sijoittajille, bullet-laina voi olla hyvä väline myös yrityksille, jotka tarvitsevat väliaikaista rahoitusta. Vaikka kertalyhennyslaina onkin tyypillisesti juuri sijoittajien käyttämä lainamuoto eikä sitä yleensä oteta vaikkapa omaan käyttöön tulevan asunnon ostamiseen, voi kertalyhennyslaina tulla yksityisille asiakkaille tutuksi esimerkiksi käänteisen asuntolainan muodossa.

Käänteinen asuntolaina

Vaikka kertalyhenteistä lainaa ei siis tyypillisesti käytetäkään asunnon hankkimiseen, on niin sanottu käänteinen asuntolaina mahdollisuus auttaa esimerkiksi ikääntynyttä asumaan vanhassa tutussa asunnossa pidempään. Kotina toimiva asunto voi olla velaton ja kulut muuten kohtuulliset, mutta esimerkiksi taloyhtiössä tehtävä isompi remontti voi nostaa kuukausittaisia asumiskuluja niin, etteivät eläkeläisen tulot enää riitäkään sekä asumiskustannuksiin että muihin elämisen kustannuksiin. Tällöin käänteinen asuntolaina voi olla vaihtoehto remonttilainalle tai kulutusluotolle. Kun käänteistä asuntolainaa käytetään maksamaan asunnon osuus taloyhtiölainasta, pysyvät kuukausittaiset menot kohtuullisina, ja pienituloinenkin eläkeläinen voi jatkaa asumista jo ehkä vuosikymmeniä kotina toimineessa asunnossa.

Joskus myös ikääntyneet haluavatkin käyttää pitkän työuran aikana kerätyn varallisuutensa matkusteluun tai muuten mukavaan elämään, ja käänteinen asuntolaina tarjoaa oivan mahdollisuuden käyttää vuosien aikana kertyneet ja asuntoon sijoitetut säästöt elämästä nauttimiseen.

Käänteinen asuntolaina on siis luonteeltaan kertalyhenteinen laina, jossa lainan vakuutena on lainanottajan asunto. Laina ei ole vielä kovin yleinen Suomessa, mutta se on jatkuvasti yleistymässä. Yleisimmin mahdollisuuteen tarttuvat ikääntyneet ja etenkin pääkaupunkiseudulla asuvat.

Laina-aikana lainasta siis maksetaan vain lainan korot. Onkin hyvä miettiä, haluaako nostaa koko lainasumman heti vai haluaako jättää osan nostamatta vastaisen varalle. Jos koko lainasumman nostaa yhdessä erässä, maksetaan laina-aikana luonnollisesti korkoa suuremmasta summasta. Jos lainan haluaa nostaa useammassa erässä, joutuu toisaalta todennäköisesti maksamaan enemmän lainan nostokuluja.

Laina maksetaan laina-ajan päättyessä kokonaisuudessaan takaisin lainanantajalle. Käänteisessä asuntolainassa lainan takaisinmaksun koittaessa asunto usein myydään, ja omistaja muuttaa esimerkiksi hoitokotiin. Käänteistä asuntolainaa saa yleensä vain noin 50-75 % asunnon arvosta, joten myyntihetkellä usein asunnon omistajallekin jää lainanmaksun jälkeen vielä mukava summa.

Toisaalta käänteisen asuntolainan kohdalla lainaehdoissa on tyypillisesti joustoa takaisinmaksun suhteen niin, että esimerkiksi mikäli lainanottaja on vielä hyväkuntoinen ja haluaa jatkaa asumista asunnossa, voidaan laina-aikaa jatkaa.

Millaisin ehdoin bullet-lainaa voi saada?

Bullet-lainan, kuten muidenkin lainojen ehdot riippuvat aina tilanteesta, niin lainanottajasta kuin lainanantajastakin. Lainan ehtoja määritellessä vaikuttavia tekijöitä voi olla muun muassa lainan suuruus, laina-aika, lainanottajan aiempi maksuhistoria tai vaikkapa lainan sijoituskohde. Bullet-lainan korko voi olla kiinteä tai vaihtuva, ja lainan voi nostaa erissä tai jopa maksaa suunniteltua aiemmin sovituista ehdoista riippuen. On hyvä huomata, että kertalyhennyslainan korkokulut ovat yleensä tasaisesti kuukausittain lyhennettävää lainaa korkeammat, sillä koska lainapääomaa ei lyhennetä laina-aikana, maksetaan korkoa jatkuvasti koko lainapääomasta. Kertalyhenteisen lainan korko on myös tyypillisesti hieman jo laina-aikana lyhennettävän lainan korkoa korkeampi.

Koska käänteinen asuntolainan on Suomen lainamarkkinoilla vielä melko uusi tuttavuus, kannattaa lainan ehtoihin tutustua erityisen huolellisesti ja varmistaa, että varmasti ymmärtää kaikki lainan ominaisuudet ja sopimuspykälät. Ja luonnollisesti tämäkin laina kannattaa kilpailuttaa ja sen ehdoista neuvotella, sillä tarjoajia on markkinoilla useita.

*REKLAAMI

Kertalyhenteisen lainan riskit

Esimerkiksi käänteisessä asuntolainassa asunto toimii lainan vakuutena, joten siltä osin riski lainanantajalle on pieni. Kun lainan takaisinmaksun aika koittaa, voidaan asunto myydä, ja laina kuitata myynnistä saaduilla tuloilla. Lainanottajalle tämä tosin tarkoittaa, että kodista tulee tällöin luopua. Tästä syystä lainanottajan kannattaakin lainaa ottaessaan selvittää tarkoin, voiko laina-aikaa jatkaa. Mikäli lainanottaja lainan takaisinmaksun aikaan onkin esimerkiksi vielä niin hyvässä kunnossa, että hoitokotiin muuttaminen ei ole ajankohtaista, ja haluaisi jatkaa asumista kodissaan, on takaisinmaksusta neuvoteltava lainanantajan kanssa. Jos tätä mahdollisuutta ei ole huomioitu alkuperäisissä lainaehdoissa, voi neuvottelu olla vaikeaa.

Koska laina-aika on kuitenkin pitkä, voi asuntojen arvon kehittymisen arviointi olla vaikeaa. Tästä syystä lainaa ei yleensä myönnetä kuin vain 50-75 % asunnon arvosta. Lisäksi asunnon sijainti vaikuttaa lainan saantiin ja ehtoihin. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla asuntojen arvo pysyy todennäköisesti vakaana tai kasvaa, jolloin riski on suhteellisen pieni. Joillakin muilla alueilla tilanne voi olla toinen. On hyvä myös huomioida, että mikäli asunnon arvo on laina-aikana pudonnut merkittävästi, ei lainanantaja ehkä ole kovin innokas jatkamaan laina-aikaa, vaikka lainanottaja sitä esittäisikin. Tällöin lainan vakuutena oleva asunto myydään tai lainanottajan on maksettava laina muulla tavoin.

Lainanottajalle muodostuu jonkinmoinen riski luonnolllisesti myös korkotason vaihtelun myötä. Ellei lainaan ole sovittu kiinteää korkoa, voi lainan korko vaihdella laina-aikana paljonkin. Ennen lainan ottamista onkin hyvä miettiä, mitä tapahtuisi, jos korko yhtäkkiä vaikkapa kaksinkertaistuisi – olisiko lainanottajalla edelleen varaa maksaa kuukausittaiset korkomenot?

Samat lainalaisuudet pätevät luonnollisesti, kun bullet-laina otetaan sijoitusasunnon hankkimiseen. Tällöinkin yleensä ostettava asunto toimii lainan vakuutena, ja mikäli laina-aikana tehdyt muut sijoitukset eivät ole tuottaneet riittävästi lainan maksamiseksi, voidaan asunto myydä, ja laina maksaa myyntituloilla.

Yleensä siis etenkin perinteisestä pankista haetun lainan saaminen edellyttää vakuuksia, riittäviä tuloja ja myös lainanhakijan luottokelpoisuutta. Mistä lainaa ilman luottotietoja Suomessa? Luottotietojen puute rajoittaa ilman muuta lainansaantia, mutta mahdotonta se ei suinkaan ole. Aina kannattaa kuitenkin kysyä. Tällöin kannattaa sopia henkilökohtainen tapaaminen lainanantajan kanssa, ja tehdä lainanantajalle yksityiskohtainen selvitys omista tuloista ja maksukyvystä, sillä nuoruuden hairahduksien paino voi vähentyä, jos voi osoittaa, että kyvyt oman talouden hallitsemiseksi ovat nyt kohdallaan. Mikäli lainanhakijalla on maksuhäiriömerkintöjä ja lainan myöntämisen katsotaan siksi sisältävän suurempia riskejä, lainanottaja todennäköisesti myös maksaa lainastaan korkeampaa korkoa, kuin mitä hän maksaisi ilman maksuhäiriömerkintöjä.

UUTISET JA TARJOUKSET

Tilauksellasi suostut vastaanottamaan uutisia ja tarjouksia meiltä ja kumppaneilta.

REKLAAMI