Blogimerkintöjä

Mitä ovat yrityslainat ja miten ne toimivat?

Yrityslainat ovat lainoja joita haetaan eri tarkoituksiin, mutta useimmiten kasvattamaan yritystä tai esimerkiksi palkkaamaan työntekijöitä. Näissä tapauksissa lainaraha tekee voittoa, mutta jos lainaa otetaan kattamaan yrityksen pyörittäminen peruskuluja, ei se ole niin kattavaa, mutta silti välillä yhtä tarpeellista. Idea on kuitenkin se että liiketoiminta ja sen kulut pidetään yllä sen voitolla, mutta tiukassa tilanteessa voidaan lainan avulla selvitä myös isommista haasteista ja hiljaisista hetkistä.

Yksi ehkä kaikista yleisin hetki ottaa yrityslainaa on siinä tilanteessa, kun yritystä vasta perustetaan. Lainojen hankaluutena on se, ettei rahoitusta ole kovinkaan helppo saada, varsinkaan pienille tai keskisuurille yrityksille. Pankit ja perinteisemmät rahoituslaitokset ovat hyvin niukkoja lainojen kanssa, mutta nykyään löytyy muitakin vaihtoehtoja. Pikalaina ja pikavippi heti tilille on jo useimmille ihmisille tuttu käsitys netti lainojen maailmassa, mutta nykyään myös yrityslainoja on mahdollista saada samoilla keinoilla.

Yrityslainat toimivat eri tavoilla, riippuen siitä minkälainen laina otetaan. Netistä otettavat lainat ovat usein sadoista euroista jopa useisiin kymmeniin tuhansiin euroihin, eli riippuen hakevan yrityksen tarpeesta ja tietenkin luotettavuudesta, voidaan saada isojakin summia lainaa. On silti mietittävä minkälainen yrityslaina sopii omalle kohdalle ja mistä laina kannattaa ottaa. Aina pitää muistaa vertailla, jotta parhaat ehdot osuvat varmasti omalle kohdalle.

*REKLAAMI

Vakuudelliset lainat

Näissä lainoissa hakijan on omattava jonkinlaista vakuutta, eli omaisuutta tai rahaa, joka takaa lainan. Tämä tarkoittaa sitä että lainaa voidaan saada enemmän, yleensä sen verran minkä arvoinen takaus annetaan. Toisaalta myös lainan maksamatta jättäminen tarkoittaa takuuden eli vakuuden menettämisen, joten jos maksukykyä ei ole menetetään jotain omaa. Sijoittajille tämä on riskittömin vaihtoehto ja usein myös lainan hakija, eli yritys, saa tällaiseen lainaan parhaimmat ehdot.

Debentuurilainat

Tässä yritys saa rahoituksen usealta eri sijoittajalta, jotka puolestaan saavat tuottoa esimerkiksi korkomaksujen muodossa, tai sitten vaikka yrityksen tuloksen mukaan. Tuotta ei sijoittajille anneta ennen kuin yritys tekee tuottoa ja esimerkiksi sijoittajille tämä ei ole paras mahdollinen valinta, koska Senior – laina sijoittajat saavat konkurssissa ensin omat sijoituksensa takaisin.

Hybridilainat

Hybridilaina on pääomaintrumentti yritykselle ja se voi sisältää sekä omaa, että toisten pääomaa. Eli periaatteessa tämä on joukkovelkakirja laina joka on oman pääoman ehtoinen. Korkoa tai takaisinmaksuaikaa ei ole tarkasti määritelty, eli kaikki seikat on sovittavissa yrityksen ja lainaajien kesken, joita voi siis olla useampia. Yrityksen hallitus on muodollisesti päätösvaltainen koroista ja takaisinmaksuista.

Pääomalainat

Tämä laina on sellainen, jossa mahdollisessa konkurssissa maksetaan pääoma ja korko huonoimmalla etuoikeudella takaisin. Tällaista lainaa käytetään esimerkiksi lisäämään yrityksen varavakaisuutta, tai sitä käytetään oman pääoman lisäämiseksi koska se on hyvin yksinkertaista.

Vaihtovelkakirjalainat

Osakeyhtiöt voivat ottaa sijoittajalta joko korollista tai korotonta lainaa, jota kutsutaan vaihtovelkakirjaksi. Sijoittajan kanssa voidaan erikseen sopia onko laina – ajan jälkeen tällä mahdollisuus muuttaa osa tai koko lainamäärä esimerkiksi yhtiön osakkeisiin sovitun vaihtosuhteen mukaan.

Senior – lainat

Perinteiset pankkien tarjoamat lainat ovat usein senior – lainoja, sillä näissä lainan antajalla on aina etuoikeus kaikkeen velkomiseen mikäli yrityksen kohdalle osuu konkurssi. Näitä lainoja voi olla vaikea saada, mutta hyvät tulokset ja maksuhistorian omaava yritys voi helpostikkin löytää paikan josta lainaa saadaan kätevästi ja nämä lainat voivat kohota suuriin summiin.

UUTISET JA TARJOUKSET

Tilauksellasi suostut vastaanottamaan uutisia ja tarjouksia meiltä ja kumppaneilta.

REKLAAMI