Blogimerkintöjä

Oletko liberaali vai konservatiivinen kuluttaja?

Tämä on mielenkiintoinen kysymys vastattavaksi. Nykyaikana liberaalisuus – vapaamielisyys – on trendikästä, olipa kyse sitten poliittisista tai moraalisista mielipiteistä. Konservatiivisuus yhdistetään helposti tiukkapipoisuuteen ja ahdasmielisyyteen, vaikka se itse asiassa tarkoittaa maltillisuutta sekä tasapainoa arvomaailman ja toiminnan välillä. Mitä liberaalisuus ja konservatiivisuus sitten tarkoittavat raha-asioissa?

On hyvä miettiä niitä arvoja, jotka ohjaavat rahankäyttöäsi. Ovatko raha-asiasi tasapainossa sisäisen arvomaailmasi kanssa vai oletko omaksunut ympärilläsi vallitsevan arvomaailman? Ollaksemme realistisia konservatiivisuudella on suuria etuja raha-asioiden hoitamisessa: maltillisuuden ja omien arvojen näkyminen raha-asioissa on suunnaton plussa, olivatpa taloudelliset tavoitteesi minkälaisia tahansa. Rahankäytössä liberaalisuus, eli vapaamielisyys, johtaa hyvin helposti suunnittelemattomiin hankintoihin, rahavaikeuksiin ja velkaantumiseen.

1. Millaista on liberaali tai konservatiivinen budjetointi?

Konservatiivisuus näyttäytyy talouden suunnitelmallisuutena. Tämä tarkoittaa sitä, että raha-asioita hoidetaan samalla lailla, olipa sitten kyse taloudellisesta nousu- tai laskukaudesta. Huolellinen budjetointi ja maltillisuus voi näkyä tietynasteisena menojen karsimisena, kun on taloudellisesti tiukempi kausi, jotta budjettiin jäisi riittävästi joustonvaraa. Konservatiivinen budjetointi pyrkii minimoimaan mahdolliset riskit. Näin ollen laadittuja taloudellisia suunnitelmia myös noudatetaan, jotta näiltä riskeiltä voitaisiin välttyä.

Liberaali budjetointi tarkoittaa joko sitä, että budjettia ei laadita lainkaan tai että sitä pidetään lähinnä suosituksenomaisena kannusteena. Liberaali budjetoija ei halua tuntea itseään rajoitetuksi, vaan pysyä vapaana tekemään juuri niinkuin hän kullakin hetkellä haluaa. Tämä voi koitua kohtalokkaaksi, sillä suunnittelemattomuus on yksi suurimmista syistä nykypäivän velkaantumiselle. Uutta teknologiaa, muotia ja muita virikkeitä luodaan jatkuvasti. Näiden myötä kuluttajille tarjotut palvelut ja tuotteet muuttuvat koko ajan. Mikäli emme pysy valppaina, joudumme helposti aivopesun uhreiksi, jotka uskovat tarvitsevansa kaiken, mitä mainostajat tarjoavat.

2. Millainen sijoittaja olet?

Lähtökohtana konservatiivisessa sijoittamisessa on pitkän tähtäimen suunnitelma. Näin ollen sijoituskohteet, samoin kuin sijoitettu rahamääräkin, ovat tarkkaan harkittuja. Konservatiivinen sijoittaja on laatinut tavoitteet, joihin hän haluaa päästä pitkällä aikavälillä ja punninnut oman riskinottokykynsä välttyäkseen turhalta stressiltä tai paniikilta kurssien heiketessä. Näin ollen hän pyrkii aina varmistamaan, ettei venytä itseään – eikä varojaan – katkeamispisteeseen saakka. Hän säästää ja sijoittaa rahaa saavuttaakseen itselleen tärkeät tavoitteet, kuten asunnonhankintaan, perheen perustamiseen, eläkeajan taloudelliseen turvaan ja lomamatkoihin.

Liberaali sijoittaja luottaa intuitioonsa ja sijoittaa silloin, kun siltä tuntuu. Hänellä on haaveita ja unelmia, joita kohti hän haluaa pyrkiä, kuitenkaan tämän hetken vapaudentunteesta tinkimättä. Liberaali sijoittaja saattaa ottaa turhia riskejä ja odottaa tulosta epärealistisen lyhyellä aikataululla. Vaarana kurssien heilahdellessa on, että hän menee paniikkiin ja tekee äkkipikaisia päätöksiä sijoitusten myymisestä eteenpäin. Näin hän ei rakenna kestävää pohjaa vaurastumiselle, vaan tarttuu ennemminkin lottoamisen tai muiden rahapelien tarjoamiin äkkirikastumislupauksiin.

*REKLAAMI

3. Mikä on suhteesi velkaan?

Konservatiivisuus tarkoittaa säästämisen painottamista. Koska konservatiivi noudattaa tarkkoja suunnitelmia, hän kykenee säästämään tai sijoittamaan varojaan itselleen tärkeisiin kohteisiin. Hän punnitsee hankintoja tarkkaan ja pyrkii maksamaan ne säästöjensä avulla, niin pitkälle kuin se vain on mahdollista. Näin ollen hän välttää velkaantumista.

Liberaali rahankäyttö ei välttämättä keskity säästöjen suunnitelmalliseen kartoittamiseen, vaikka silloin tällöin säästäminen voikin mahdollistua. Uusien hankintojen tarve voi yllättää hetkessä, ja näin ollen liberaalin rahankäytön vaarana on äkillinen velkaantuminen. Tämä piirre on hyvä tiedostaa, jotta rahankäyttöä voi kehittää suunnitelmallisempaan suuntaan. Säästäminen on kuitenkin aina edullisin vaihtoehto hankintojen rahoittamiseksi.

4. Onko sinulla taloudellinen suunnitelma?

Konservatiivinen raha-asioiden hoito tähtää varallisuuden rakentamiseen. Näin ollen budjettiin syntyy enemmän joustavuutta kuukausi kuukaudelta. Konservatiivinen asenne on hyödyksi hätätilanteissa, sillä tällaisia tilanteita silmälläpitäen on jo aikoja sitten laadittu taloudellinen suunnitelma. Yllätykset eivät pääse siten keinuttamaan alusta, vaan suunnitelma turvaa niin työkyvyttömyyden, työttömyyden kuin eläkeiänkin varalta.

Tämän lisäksi konservatiivinen ajattelu auttaa yksilöä saavuttamaan tavoitteen toisensa jälkeen. Seurauksena on, että konservatiiviseen suunnitelmaan sitoutunut henkilö säästyy paljolta stressiltä ja monilta huolilta. Konservatiivi on varautunut hätätilanteisiin.

Liberaali vapaa-ajattelija kokee suurta vapautta, kun kaikki menee suunnitelmien mukaan. Hän ei halua huolehtia huomisesta ja näin ollen keskittyy tekemään kustakin hetkestä nautinnollisen. Vaarana on, ettei hän koe tarvetta varautua “pahan päivän varalle”, ja äkilliset tilanteet pääsevät yllättämään hänet täydellisesti. Mikäli hän ei ole onnistunut luomaan erillistä hätävarabudjettia, hän on hyvin haavoittuvainen hätätilanteissa.

5. Onko sinulla hätävarakassa?

Konservatiivisuus ei merkitse, ettei olisi olemassa työttömyyden, työkyvyttömyyden tai lääkekustannusten kertymisen mahdollisuutta. Mahdollisuutta. Se tarkoittaa, että olet varautunut niihin etukäteen. Siksi pystyt kohtaamaan tilanteet pystyssä päin. Ensimmäinen askel tämän saavuttamiseen on aloittaa kuukausittain ns. hätävarakassan kokoaminen. Tämä tarkoittaa, että sitoudut laittamaan tietyn summan syrjään, kunnes sinulla on koossa erillisellä tilillä vähintään puolen vuoden menoihin verrattava summa.

Liberaali näkökulma ei keskity mahdollisiin yllättäviin tilanteisiin. Sen sijaan fokus on siinä, että yksilö on vapaa nauttimaan tästä hetkestä ja toteuttamaan tarpeensa juuri nyt. Siksi yllättävät tilanteet saavat liiallisen vallan hänestä. Yhtäkkiä hänellä ei olekaan sitä, mitä hän tarvitsee kaikkein eniten: varasuunnitelmaa. Siksi hätävarakassan luominen on yksi tärkeimmistä strategisista työkaluista, joita vakaan taloudellisen tulevaisuuden luominen edellyttää.

6. Onko säästö- ja sijoitussuunnitelma sinulle tärkeä?

Konservatiivinen rahoitussuunnitelma auttaa varautumaan mahdollisiin taloudelllisiin vaikeuksiin. Sen tavoitteena on luoda tulevaisuus, joka saavutetaan jatkuvilla investoinneilla sen toteuttamiseksi. Näin ollen sinulla on jotain, mikä on saatavilla yllättävien tilanteiden tullen. Mikäli raha-asiasi aiheuttavat sinulle huolta, etkä näytä saavan aikaan säästöjä, harkitse nykyistä konservatiivisempaa näkökulmaa.

Säästö- ja sijoitussuunnitelmasi sisältää pitkän tähtäimen sijoitus- ja säästötavoitteet sekä budjetin, jota voit noudattaa kuukausi toisensa jälkeen. Näin pystyt pitämään parempaa huolta raha-asioistasi. Nämä askeleet kuulostavat ehkä helpoilta, mutta niiden noudattamiseen tarvitaan aikaa ja sitoutumista. Monen konservatiivisen ihmisen tie menestykseen on merkinnyt vuosien työtä. Siksi ei kannata lannistua, vaikka et onnistuisi saavuttaman kaikkea haluamaasi ensimmäisellä istumalla.

7. Kuinka rahoitat suuret hankinnat?

Konservatiiviset ihmiset ostavat haluamiaan tuotteita tai palveluita. He eivät kuitenkaan ole kovin alttiita impulssiostoksille. He tutustuvat haluamiinsa tuotteisiin sekä maksuehtoihin. He pyrkivät maksamaan ostoksensa käteisellä, mikäli mahdollista. Useimmat konservatiivit ovat laatineet selkeät ohjeet sille, kuinka he käyttäytyvät halutessaan hankkia jotakin. Näin ollen he ovat myös miettineet etukäteen millaiseen tuotteeseen tai palveluun he ovat valmiita sijoittamaan.

Luotuaan joustonvaraa he pystyvät useimmiten käyttämään hankintoihin suuremman summan kuin henkilö, jolla tätä joustonvaraa ei ole. He ovat useimmiten myös säästäneet valmiiksi rahaa suurempia hankintoja varten.

Liberaali kuluttaja joutuu usein mainostajien armoille ja päätyy ottamaan lainaa rahoittaakseen suuremmat hankinnat. Tämä on kuitenkin vältettävissä suunnittelemalla suuremmat hankinnat etukäteen ja varautumalla niihin luomalla budjettiin kuukausittain joustonvaraa.

8. Mitkä ovat tavoitteesi?

Konservatiivisen ajattelun kääntöpuoli on, että keskittyessään säästämiseen ja vaurastumiseen, on vaarana ettei elämiseen jää tarpeeksi joustonvaraa. Silloin tarvitaan hieman liberaalimpaa ajattelua, jotta opitaan taas nauttimaan itselle tärkeistä asioista. Siksi kannattaa luoda tavoitteita, jotka eivät sisällä ainoastaan taloudellisia suuntaviivoja. Luo tavoitteita, jotka auttavat sinua elämään sitä elämää, josta olet unelmoinut. Mitä konkreettisempia tavoitteesi ovat, sitä helpompi on nähdä niiden täyttyvän. Muista juhlia saavutuksiasi, sillä näin voit säilyttää elämänilon ja motivaation vaikeidenkin aikojen läpi.

UUTISET JA TARJOUKSET

Tilauksellasi suostut vastaanottamaan uutisia ja tarjouksia meiltä ja kumppaneilta.

REKLAAMI