Yrityslaina

yrityslaina
kuukautta

Lainapaikka
Min lainasumma
Max lainasumma
Ikäraja
Max laina-aika
Hae lainaa
Min lainasumma:
500 €
Max lainasumma:
10000 €
Ikäraja:
18v.
Max laina-aika:
60 kuukautta
Min lainasumma:
500 €
Max lainasumma:
70000 €
Ikäraja:
20v.
Max laina-aika:
180 kuukautta
Min lainasumma:
1000 €
Max lainasumma:
60000 €
Ikäraja:
20v.
Max laina-aika:
180 kuukautta
Min lainasumma:
100 €
Max lainasumma:
60000 €
Ikäraja:
18v.
Max laina-aika:
240 kuukautta
Min lainasumma:
1000 €
Max lainasumma:
60000 €
Ikäraja:
20v.
Max laina-aika:
180 kuukautta
Min lainasumma:
1000 €
Max lainasumma:
60000 €
Ikäraja:
20v.
Max laina-aika:
180 kuukautta
Min lainasumma:
500 €
Max lainasumma:
60000 €
Ikäraja:
20v.
Max laina-aika:
180 kuukautta
Min lainasumma:
500 €
Max lainasumma:
60000 €
Ikäraja:
20v.
Max laina-aika:
180 kuukautta
Min lainasumma:
1000 €
Max lainasumma:
50000 €
Ikäraja:
23v.
Max laina-aika:
180 kuukautta
Min lainasumma:
2000 €
Max lainasumma:
60000 €
Ikäraja:
20v.
Max laina-aika:
180 kuukautta
Min lainasumma:
1000 €
Max lainasumma:
60000 €
Ikäraja:
20v.
Max laina-aika:
180 kuukautta
Min lainasumma:
1000 €
Max lainasumma:
60000 €
Ikäraja:
20v.
Max laina-aika:
180 kuukautta
odota hetki…

Harkitsetko yrityslainan ottamista?

Yritykset voivat tarvita lainaa monessa vaiheessa elinkaarta. Alkutaipaleella yrityksille on usein tarjolla esimerkiksi starttirahaa, mutta se ei aina riitä tarvittavien alkuhankintojen tekemiseen ja liiketoiminnan todelliseen käynnistämiseen. Myös yrityksen kasvaessa voi tulla tarve rahoittaa lisäinvestointeja lainarahalla. Yritykset voivat myös kohdata tilapäisiä hiljaisia aikoja, sesonkivaihteluita, jolloin niillä voi olla tarvetta saada lainarahaa kassaan menojen kattamiseksi. Aivan kuin yksityisillä ihmisilläkin.

Samoin kuin yksityisten ihmisten, myös yritysten lainavaihtoehdot ovat nykyisin laajat. Vaihtoehtojen määrä on selvästi lisääntynyt viime vuosina, ja nykyisin myös yritykset voivat hakea ja saada lainaa eri tahoilta tarpeensa mukaan.

Mistä yrityslainaa voi saada?

Perinteinen laina pankista on edelleen vahva vaihtoehto. Yrityslaina pankista on kiistämättä usein edullisin vaihtoehto, sillä pankkilainan korot ja kulut ovat usein pienemmät, kuin yksityisiltä lainamarkkinoilta saatavissa lainoissa. Alhaisemman lainan hinnan vastineeksi pankit kuitenkin saattavat edellyttää yrityksiltä enemmän, kuin muut lainanantajat. Tämä on suoraa seurausta lainanantajien riskistä – mitä suurempi riski, sitä suurempi korko lainalla on. Pankit pyrkivät alhaisten korkojensa vastineeksi minimoimaan ottamansa riskin, ja tämän vuoksi ne usein asettavat enemmän ja tiukempia vaatimuksia lainaa hakevalle yritykselle. Liiketoiminnan pitää ehkä olla vakiintunutta, liikevaihdon ja tuloksen tietyllä tasolla, lainalle on löydyttävä vakuudet ja niin edelleen. Pankkilaina onkin hyvä vaihtoehto jo vakiintuneelle yritykselle, mutta uuden yrityksen voi olla vaikeaa saada edullista lainaa pankista. Selvitysten tekemiseen ja lainapapereiden läpikäyntiin ja hakemuksen käsittelyyn voi myös mennä enemmän aikaa. Suomessa pankit ovat edelleen suurin yritystoiminnan rahoittaja, mutta vaihtoehtoiset rahoitusmuodot ovat nopeasti kasvamassa. Yhtenä syynä tähän on varmasti juuri yritysmaailmaan tulleen uudenlaisen joustavuuden tarve vakuuksien ja nopeuden suhteen. Jos yritys, jo vakiintunutkin, tarvitsee yrityslainaa heti, on sen ehkä käännyttävä hintatasoltaan korkeamman, mutta vastaavasti mahdollisesti ketterämmän nettivaihtoehdon puoleen.

Tämän päivän yrityksillä on useita vaihtoehtoja lainarahan saamiseen, eikä yrityksen suinkaan kannata syöksyä tekemään lainahakemusta ensimmäisenä löytämälleen lainanantajalle. Parhaat tarjoukset löytyvät vertaamalla. Kannattaa siis ennakkoluulottomasti tutkia eri vaihtoehtoja, sillä eri lainanantajien tarjoamissa lainoissa voi olla hyvinkin merkittäviä eroja.

Jo pikaisella haulla voi internetistä löytää useita palveluja ja rahoitusyrityksiä, joiden kautta voi saada yrityslainaa erilaisin ehdoin. Toisin kuin usein pankeissa, on useiden palveluiden kautta lisäksi mahdollista saada yrityslaina ilman vakuuksia, mikä voi helpottaa esimerkiksi pienten palveluyritysten lainansaantia. Jos yrityksen liikeidea perustuu osaamiseen ja/tai työvoimaan, kuten esimerkiksi konsultointi-, kampaamo- tai siivouspalveluissa, eikä niinkään koneisiin tai laitteisiin, voi sopivien vakuuksien löytäminen olla hankalaa.

Vakuudeton yrityslaina on usein vakuudellista lainaa kalliimpi vaihtoehto, sillä kun vakuuksia ei ole, on lainanantajan riski saada sijoittamansa pääoma takaisin korkeampi. Lainanottajan kannattaakin ehdottomasti vertailla eri lainanantajia ja myös erilaisia lainamuotoja keskenään, sillä lainan hinta voi vaihdella paljonkin lainan myöntäjästä riippuen. Markkinoilta löytyy rahoitusyhtiöiden lisäksi nykyisin myös muunlaisia lainanantajia ja lainamuotoja, esimerkiksi joukkorahoituslainoja.

Joukkorahoituspalvelussa yritys voi hakea palvelun kautta investoinnilleen rahoitusta, jonka takana onkin useita sijoittajia. Joukkorahoitus toimii kuten vertaislainat kuluttajalainapuolella. Tällaiset uudet palvelut mahdollistavat sijoittamisen pk-yrityksiin pienelläkin pääomalla myös yksityishenkilöille, ja monet ovatkin tarttuneet tilaisuuteen. Näiden palveluiden kautta toimivat näkevätkin yrityslainat sijoituksina, ja joukkorahoituksen luonteen mukaisesti kynnys lähteä mukaan tämäntyyppiseen sijoitustoimintaan on suhteellisen alhainen. Palvelua hallinnoiva yritys analysoi lainaa hakevan yrityksen tiedot, ja mikäli yritys täyttää asetetut kriteerit, avaa lainan rahoitettavaksi omalle sivustolleen. Palvelussa mukana olevat sijoittajat voivat sitten tehdä haluamansa suuruisia sijoituksia yritykseen. Kun mukana on riittävän monta sijoittajaa, lainatavoite täyttyy, ja yritys saa rahat käyttöönsä. Lainan välittänyt palvelu perii luonnollisesti oman provisionsa lainasummasta.

Siinä missä pankit painottavat kylmiä lukuja ja reaalivakuuksien merkitystä, joukkorahoituspalveluiden kautta voi mukaan prosessiin tulla myös ripaus inhimillisyyttä ja innostuneisuutta ja liiketoiminnan syklien ymmärtämistä. Houkutteleville yrityksille voikin joukkorahoituspohjaisten palveluiden kautta olla tarjolla edullista ja joustavaa yrityslainaa. Toisaalta lainasumman kokoon saaminen voi palvelun kautta kestää jonkin verrankin pidempään, kuin jos lainaa haettaisiin vain yksittäiseltä lainanantajalta, oli se sitten pankki tai netin kautta toimiva rahoitusyhtiö.

Mikäli ensisijainen tarve on saada yrityslainaa nopeasti, voi paras vaihtoehto löytyä erilaisista netissä toimivista rahoitusyhtiöistä.

Kuka voi saada yrityslainaa?

On luonnollisesti hyvä tutustua eri lainanantajien asettamiin edellytyksiin lainansaannille. Ehdot voivat vaihdella jonkin verran eri lainoittajien välillä, mutta periaatteessa lainaa voi saada yritysmuodosta riippumatta mikä tahansa yritys, jonka tiedot löytyvät kaupparekisteristä. Yrityksellä tai usein myöskään yrityksen vastuuhenkilöillä ei tyypillisesti saa olla verovelkoja tai maksuhäiriömerkintöjä, sillä vaikka vakuuksia ei yleensä tarvita, on yrityslainan takaus yleensä lainansaannin edellytyksenä, toisin sanoen yrittäjän tai jonkun muun yrityksen vastuuhenkilön on henkilökohtaisesti ryhdyttävä lainan takaajaksi.

Etenkin suurempien lainojen kohdalla lainanantaja voi myös edellyttää tarkkaa suunnitelmaa, miten rahat käytetään. Pienempien lainasummien ollessa kyseessä ei lainanantaja useinkaan edellytä sen tarkempaa suunnitelmaa tai selvitystä rahojen käytöstä. Yrittäjän kannattaa kuitenkin luonnollisesti suunnitella yrityksensä liiketoiminta mahdollisimman selkeästi ja huolellisesti ja huolehtia esimerkiksi yrityksen kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyvien lakisääteisten vaatimusten täyttymisestä.

Mihin tarkoitukseen yrityslainaa voi saada?

Yrityksen perustamista varten voi olla vaikeaa saada lainaa, sillä useimmat lainanantajat edellyttävät, että yritys on jo olemassa ja kaupparekisterissä ennen lainan myöntämistä. Yrityksen perustamisen tukemiseksi on kuitenkin olemassa erilaisia muita tukimuotoja, kuten esimerkiksi starttiraha, jonka turvin voi päästä alkuun. Kun yritys sitten on perustettu ja etsii lisärahoitusta eri tarpeisiin, voi ratkaisu löytyä netissä toimivista rahoitusyhtiöistä.

Yritys voi tarvita rahoitusta vaikkapa toiminnan käynnistämiseksi tai kasvun rahoittamiseksi. Esimerkiksi koneiden tai laitteiden hankinta, markkinointikampanjan toteuttaminen tai lisätyövoiman palkkaaminen ovat yleisiä syitä yrityslainan tarpeelle. Joillakin yrityksillä toiminta on voimakkaasti kausiluonteista, esimerkiksi kesäaikaan painottuvaa, mutta menoja on silti tasaisesti koko vuoden ajan. Etenkin yrityksen alkuvaiheessa, kun yritys vielä hakee omia toimintatapojaan ja kerää puskureita kausivaihteluita vastaan, voi lainarahoitus olla tarpeen yrityksen toiminnan edellytysten varmistamiseksi myös pidemmällä tähtäimellä.

Kuinka tarkasti lainanottamisen syyt ja lainan sijoitussuunnitelma on selvitettävä rahoittajalle, riippuu rahoittajasta ja lainamuodosta. Tyypillisesti mitä suurempaa lainasummaa haetaan, sitä tarkemmin lainanhakijan on pystyttävä selvittämään lainanantajalle, mihin lainasumma on tarkoitus käyttää ja miten se vaikuttaa (positiivisesti) lainanhakijan liiketoimintaan. Samoin joukkorahoitusta haettaessa on aina selvitettävä tarkoin, miten lainasumma aiotaan yrityksessä sijoittaa. Joukkorahoituksen luonteesta johtuen kannattaakin lainan välittäjälle tarjota mahdollisimman selkeä ja perusteltu suunnitelma rahojen sijoittamiseksi, sillä hyvä suunnitelma ja selkeä syy-yhteys liiketoiminnan kasvuun on omiaan houkuttelemaan sijoittajia myöntämään lainaa hakijayritykselle.

Pienempien lainasummien kohdalla ei lainanantaja useinkaan edellytä yksityiskohtaista selvitystä lainarahojen sijoituksesta, vaan hakija voi käyttää saamansa rahat parhaaksi katsomallaan tavalla.

Yrityslainan ehdot

Erilaisia yrityslainaa myöntäviä rahoitusyhtiöitä on useita, ja vertailu voikin olla joskus hankalaa. Jotkut rahoittajat myöntävät isoja, useiden satojen tuhansien, jopa miljoonien eurojen suuruisia lainoja, kun taas toiset, kuten esimerkiksi Suomen Yrityslaina, keskittyvät pienempiin yrityksiin ja enimmillään vain reilun parinkymmenen tuhannen euron lainasummiin. Toisilla takaisinmaksuaika voi olla vuosia, kun taas toiset edellyttävät lainan maksamista takaisin muutamassa kuukaudessa. Perinteisen pankkilainan lisäksi yrityslaina voi olla luonteeltaan rahoittajan myöntämä pikavippi, kulutusluotto tai joukkorahoituslaina. Vaikka jo lainan nimestä voi usein tehdä johtopäätöksiä lainan luonteesta, suuruudesta ja myös hinnasta, voi erilaisten vaihtoehtojen läpikäynti ja vertailu omin päin olla silti työlästä ja aikaa vievää.

Yrityslainaa harkitsevan kannattaakin ensimmäisenä suunnata internetistä löytyville vertailusivustoille ja niiden yrityslainalaskureihin, joiden avulla saa hyvän käsityksen siitä, millaista lainaa markkinoilta voi saada aina lainasummasta lainan korkoon, takaisinmaksuaikaan ja kuukausilyhennysten suuruuteen. Vertailusivustoilta voi myös saada hyvää tietoa muista eri lainanantajien soveltamista lainaehdoista, kuten esimerkiksi suhtautumisesta lainan maksamiseen etuajassa tai lyhennysvapaisiin kausiin.

Lainanhakijan kannattaa myös tehdä itselleen selväksi jo ennen lainan hakemista mitä itse asiassa lainaltaan odottaa. Esimerkiksi tarvitaanko tilanteessa ensisijaisesti edullista lainaa, vai onko nopeus se tärkein tekijä oikeaa lainaa valittaessa. Lainan hinta ei aina välttämättä ole se kaikkein ratkaisevin tekijä lainaa haettaessa.

Vertailtaessa eri yrityslainojen hintoja kannattaa huomioida, että usein ilmoitetun nimelliskoron lisäksi asiakkaalle aiheutuu myös muita kuluja lainan nostamisesta tai hoitamisesta. Esimerkiksi järjestelypalkkiot, nostokulut tai lainanhoitokulut voivat nostaa lainan kustannuksia. Onkin oleellista tutustua huolellisesti lainasopimukseen ja lainan ehtoihin ennen sopimuksen allekirjoittamista. On huomattava, että toisin kuin kuluttajalainamarkkinoilla, yrityslainojen yhteydessä lainanantajan ei tarvitse ilmoittaa lainan todellista vuosikorkoa, joten lainojen todellisten kustannusten vertailu voi olla hankalaa.

Jo aiemmin käsittelimme yrityslainan vakuuksia ja takaajia. Perinteiset pankit edellyttävät yleensä yrityksiltä vakuuksia ehtona lainan myöntämiselle, kun taas rahoitusyhtiöiden kautta on lainaa usein mahdollista saada pelkällä henkilötakauksella ilman vakuuksia. Omavelkainen henkilötakaus tarkoittaa, että mikäli yritys ei pysty maksamaan lainaa takaisin, on takaaja vastuussa lainasta omalla henkilökohtaisella omaisuudellaan. Usein yrittäjällä on luonnollisesti vahva usko omaan yritykseensä, eikä yrittäjä pelkää ottaa tätä riskiä. Tällöin voi kuitenkin olla varmuuden vuoksi järkevää suojata osa omaisuudesta, esimerkiksi yrittäjäperheen koti, erilaisin omistusjärjestelyin.

Lainaa voi siis saada helpostikin myös ilman vakuuksia, ja joskus jopa ilman takaajia, mutta koska vakuuksien puute lisää lainanantajan riskiä, ovat tällaiset lainat tyypillisesti vakuudellisia lainoja kalliimpia. Lainansaannin helppouden ja nopeuden vastineeksi yrityslainan korko voikin näiden palveluiden kautta olla pankkilainaa korkeampi.

Toisaalta monet uudet yritykset ovat luonteeltaan palveluyrityksiä, jotka tarjoavat asiakkaille osaamista tai palveluita, kuten tietotekniikkapalveluita tai siivouspalveluita, eikä niillä ole varastoa tai koneita tai laitteita, jotka voisivat toimia lainan reaalivakuutena. Tällaiselle yritykselle pankkilainan saaminen esimerkiksi tuotekehitystä tai markkinointikampanjaa varten ei useinkaan ole mahdollista, vaikka yrityksen tulevaisuudennäkymät olisivatkin erinomaiset.

Hakijan kannattaa vertailussaan tutustua myös muiden asiakkaiden kokemuksiin yrityslainoista eri rahoittajilta. Arvioita ja kokemuksia eri yrityksistä voi lukea netin vertailusivustoilta ja yritysten sivuilta, ja joskus voi olla paikallaan olla suoraan yhteydessä toisiin asiakkaisiin ja keskustella heidän kanssaan heidän kokemuksistaan.

Miten yrityslainaa haetaan?

Mikäli yrityksellä on tarjota reaalivakuudet lainan vakuudeksi, voi lainan hakeminen pankista olla edullisin vaihtoehto. Tyypillisesti pankin nettisivuilla kerrotaan perustiedot lainan hakemisesta ja prosessissa tarvittavista tiedoista ja asiakirjoista. Varsin usein lainansaannin edellytyksenä on henkilökohtainen käynti pankissa yrityksen pankkineuvojan luona. Myös pankkilainat kannattaa kilpailuttaa, sillä vaikka pankkisuhde olisikin kestänyt pitkään, voi naapuripankki tehdä edullisemman tarjouksen.

Muut rahoittajat toimivat yhä useammin vain netissä. Lainahakemuksen voi tehdä rahoittajayrityksen internet-sivuilta löytyvällä lomakkeella, johon tarvittavat asiakirjat liitetään skannattuina liitetiedostoina. Lainanantajan nettisivuilta löytyy tarkemmat ohjeet hakemuksen tekemiseksi ja mitä liitteitä hakemukseen on liitettävä. Yrityslainaa voi hakea henkilö, jolla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Hakijan ja takaajan on todistettava henkilöllisyytensä esimerkiksi verkkopankkitunnuksiensa avulla tai vähintään esittämällä voimassa oleva henkilöllisyystodistus. Hakija vastaa siitä, että kaikki toimitetut tiedot ovat todenmukaisia.

Kun hakemus on tehty ja kaikki lainanantajan edellyttämät tiedot annettu, lainanantaja tekee annettujen tietojen pohjalta omien kriteeriensä perusteella yrityksen luottokelpoisuusarvioinnin. Nopeimmillaan lainahakemuksen käsittely kestää vain minuutteja. Käsittelyn jälkeen hakija saa lainapäätöksen ja yksityiskohtaiset lainaehdot sähköpostiinsa, ja lainasopimus voidaan hyväksyä sähköisesti lainanantajan verkkopalvelussa. Lainasumma voidaan maksaa hakijan tilille jopa samana päivänä, useimmiten kuitenkin 1-2 pankkipäivän kuluessa. Hakijan kannattaa tutustua lainasopimuksen ehtoihin huolellisesti ennen ehtojen hyväksymistä ja varmistaa, että hän ymmärtää kaikki ehdot.

Lainan takaisinmaksu

Laina maksetaan takaisin kuukausierissä sopimuksen mukaan. Lainanantaja lähettää lainahakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen kuukausittain laskun, josta löytyvät kaikki tarvittavat maksutiedot. Käytännössä jokaisella rahoituspalvelulla on myös netissä oma tilipalvelu, johon asiakas voi kirjautua omilla tunnuksillaan ja tarkistaa lainansa tiedot milloin vain.

Lainaa voi tyypillisesti lyhentää myös etuajassa suunniteltua nopeammin. Näin tekemällä lainanottaja voi säästää lainan koroissa ja kuluissa. On hyvä tarkistaa lainanantajan käytännöt asian suhteen, ja toimia annettujen ohjeiden mukaisesti, jotta etukäteen maksettu laina kirjautuu lainanantajan järjestelmissä oikein, ja asiakas saa tavoittelemansa hyödyn.

Joissain lainoissa voi myös olla mahdollista ottaa lyhennysvapaata aikaa. Tästä on kuitenkin aina sovittava etukäteen lainanantajan kanssa, sillä mikäli asiasta ei ole sovittu lainanantajan kanssa, voidaan tilanne tulkita lyhennysten maksamisen laiminlyönniksi, mikä voi johtaa seuraamuksiin.

Mikäli asiakas ei pysty maksamaan lainan lyhennyksiä sovitusti, kannattaa asiakkaan olla aina mahdollisimman pian yhteydessä lainanantajaan, jolloin maksuehdoista voidaan ehkä neuvotella. Yrityslainoissa vaaditaan yleisesti omavelkaista henkilötakausta, ja mikäli yritys ei maksa lainaa sopimuksen mukaisesti, lankeaa laina takaajan maksettavaksi.

Vastuullista yrityslainaamista

Kuten yksityistä lainaa otettaessa, kannattaa yrityslainankin kohdalla lainan ottamista harkita tarkoin ja varmistaa, että yritys pystyy suoriutumaan lainan kuukausilyhennyksistä sovitusti. On siis tärkeää mitoittaa laina niin, etteivät kuukausierät muodostu liian suuriksi, ja että yrityksellä on riittävästi kuukausittaisia tuloja lainanlyhennysten maksamiseksi.

Vastuullinen lainanantaja tarkistaa aina hakijan maksukyvyn eikä myönnä maksukykyyn nähden ylisuuria lainoja. Lainanantajat myös tarjoavat usein neuvontaa ja vinkkejä sivuillaan ja asiakaspalvelussaan, ja kehottavat harkintaan lainaa otettaessa.

Yrityksen, kuten ei yksityishenkilönkään, ei tulisi ottaa lainaa maksaakseen sillä muita lainoja. Poikkeuksena tähän on esimerkiksi lainojen yhdistely, tai tilanne, jossa uuden lainan ehdot ovat selkeästi poismaksettavien lainojen ehtoja edullisemmat. Samoin jos lainan takaisinmaksuaikataulu tai kuukausierän suuruus arveluttavat, on parempi jättää laina ottamatta tai ainakin pienentää lainasummaa, ja sitä kautta myös kuukausierän suuruutta niin, että se mahtuu lainanhakijan kuukausibudjettiin. Lainanottajan kannattaa myös arvioida realistisesti suunnittelemansa investoinnin riskejä ja välttää liian uhkarohkeita investointeja. Sen sijaan huolellisesti harkitut ja hyvin sijoitetut yrityslainat luovat vaurautta yrityksen omistajille ja sijoittajille yrityksen liiketoiminnan kasvun myötä.

Kuten kuluttajapuolella, lainat ovat arkipäivää ja kasvun mahdollistajia myös yritysmaailmassa, eikä niitä kannata turhaan pelätä ja arastella. Olennaista on selvittää tarkoin etukäteen itselleen, mihin tarkoitukseen lainaa on hakemassa, kuinka paljon sitä tarvitsee ja mikä on kuukausittainen takaisinmaksukyky. Tämän jälkeen on hyvä miettiä myös, mitkä ovat olennaisia tekijöitä lainaa haettaessa – onko yrityksellä vakuuksia, onko lainan hinta tärkeä vai onko kenties nopeus hintaa tärkeämpi tekijä? Kun on selvittänyt itselleen nämä olennaiset tiedot, kannattaa verrata erilaisia vaihtoehtoja keskenään edullisimman ja myös muilta ehdoiltaan itselleen parhaiten sopivan lainan löytämiseksi. Nykyaikaisilla lainamarkkinoilla on useita erilaisia vaihtoehtoja, joista varmasti löytyy juuri sopiva jokaiseen tarpeeseen.

UUTISET JA TARJOUKSET

Tilauksellasi suostut vastaanottamaan uutisia ja tarjouksia meiltä ja kumppaneilta.

REKLAAMI